Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
WPP/01 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
WPP/02 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Karta usług
Wniosek
WPP/03 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
WPP/04 Wydanie zaświadczenia dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego do 31 grudnia 2003 r. Karta usług
Wniosek
WPP/05 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karta usług
Wniosek
WPP/06 Wydanie zaświadczenia o Rewitalizacji Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
Na górę