Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
WPP/01 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy albo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Karta usług (plik DOC - 73 KB)
Wniosek (plik PDF - 632 KB)
WPP/03 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karta usług (plik DOC - 69 KB)
Wniosek (plik DOC - 40 KB)
WPP/04 Wydanie zaświadczenia dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego do 31 grudnia 2003 r. Karta usług (plik DOC - 68 KB)
Wniosek (plik DOC - 40 KB)
WPP/05 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karta usług (plik DOC - 68 KB)
Wniosek (plik DOC - 40 KB)
WPP/06 Wydanie zaświadczenia o Rewitalizacji Karta usług (plik DOC - 67 KB)
Wniosek (plik DOC - 40 KB)
Na górę