Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
WPP/01 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy Karta usług (plik PDF - 181,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 59,00 KB)
WPP/02 Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Karta usług (plik PDF - 178,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 59,00 KB)
WPP/03 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karta usług (plik DOC - 68,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 40,00 KB)
WPP/04 Wydanie zaświadczenia dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego do 31 grudnia 2003 r. Karta usług (plik DOC - 66,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 40,00 KB)
WPP/05 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karta usług (plik DOC - 68,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 41,00 KB)
WPP/06 Wydanie zaświadczenia o Rewitalizacji Karta usług (plik DOC - 66,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 40,00 KB)

 

Na górę