KATALOG SPRAW

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
WPP/01 Wydanie decyzji o warunkach zabudowy albo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Karta usług (plik DOC - 77 KB)
Wniosek (plik PDF - 602 KB)
WPP/03 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karta usług (plik DOC - 73 KB)
Wniosek (plik DOCX - 26 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie (MPZP)
Wypełnij on-line w eUrzędzie (STUDIUM)
Wypełnij on-line
WPP/04 Wydanie zaświadczenia dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego do 31 grudnia 2003 r. Karta usług (plik DOC - 71 KB)
Wniosek (plik DOCX - 39 KB)
WPP/05 Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Karta usług (plik DOC - 72 KB)
Wniosek (plik DOCX - 30 KB)
WPP/06 Wydanie zaświadczenia o Rewitalizacji Karta usług (plik DOC - 71 KB)
Wniosek (plik DOCX - 31 KB)
WPP/07 Wniosek o wydanie zaświadczenie o ujęciu nieruchomości w gminnej ewidencji zabytków Karta usług (plik DOC - 71 KB)
Wniosek
(plik DOCX - 30 KB)

Wypełnij on-line w eUrzędzie
Wypełnij on-line
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
Na górę