Planowanie przestrzenne

Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, stanowiącym podstawę planowania przestrzennego gminy i dotyczy kwestii planowania zabudowy w gminie. Plan nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określającego w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Opis procedury

Procedura wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga uzyskania przez wnioskodawcę/inwestora decyzji o warunkach zabudowy.

Opis procedury

Plany zagospodarowania

W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje Stuidum uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr 337/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r.
Obowiązujące studium gminy jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (Prawo lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2012 - Sesja 22 maja 2012 r - Uchwała 337/2012).

Więcej..

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr 978/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 czerwca 2023 r. z późn. zm. , przy czym Studium zachowuje moc do wejścia w życie planu ogólnego gminy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

L.p. Uchwała w sprawie Publikacja GML Geotif Geosystem Geoportal Powierzchnia [ha]
1. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 440/98
z dnia 10.06.1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży

tekst uchwały (plik PDF - 3,18 MB)

rysunek planu (plik PDF - 220 KB)

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego
Nr 57 poz. 251
z 1998 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 21,89
2. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 16/98
z dnia 16.12.1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Wólka Grodziska

tekst uchwały (plik PDF - 2,70 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,68 MB)

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego
Nr 13 poz. 139
z dnia 12.12.1999 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 12,69
3. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 277/2000
z dnia 27.09.2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Opypy

tekst uchwały (plik PDF - 15,2 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 1,92 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 3,51 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 7 poz. 75
z dnia 23.01.2001 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 359,78
4. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 278/2000
z dnia 27.09.2000 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Radonie

tekst uchwały (plik PDF - 14,3 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 1,69 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 1,90 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 7 poz. 76
z dnia 23.01.2001 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 266,35
5. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 476/2002
z dnia 28.08.2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Zapole położonego w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 5,64 MB)

rysunek planu (plik PDF - 427 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7929
z dnia 21.11.2002 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 43,05
6. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 33/2002
z dnia 30.12.2002 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Grodziska Mazowieckiego dla terenu położonego w rejonie ul. Słowackiego

tekst uchwały (plik PDF - 1,39 MB)

rysunek planu (plik PDF - 9,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 18 poz. 572
z dnia 19.01.2003 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 28,96
Uchwała Rady Miejskiej
Nr 345/2001
z dnia 28.03.2022 r.
w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grodziska Mazowieckiego

tekst uchwały (plik PDF - 6 MB)

7. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 66/03
z dnia 26.03.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chrzanów Duży

tekst uchwały (plik PDF - 12,7 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,96 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 218 poz. 5615
z dnia 12.08.2003 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 74,43
8. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 67/03
z dnia 26.03.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Marynin

tekst uchwały (plik PDF - 10,6 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 1,59 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 1,66 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 218 poz. 5616
z dnia 12.08.2003 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 248,49
9. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 122/2003
z dnia 25.06.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar stawów Goliana w Grodzisku Mazowieckim

tekst uchwały (plik PDF - 2,37 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,72 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 267 poz. 7016
z dnia 18.10.2003 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 2,66
10. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 147/2003
z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Odrano Wola

tekst uchwały (plik PDF - 2,57 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,01 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7965
z dnia 29.11.2003 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 50,35
11. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 150/2003
z dnia 24.09.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice

tekst uchwały (plik PDF - 13,4 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 3,43 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 3,45 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (plik PDF - 834 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 312 poz. 9022
z dnia 16.12.2003 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 419,22
12. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 173/2003
z dnia 29.10.2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży

tekst uchwały (plik PDF - 7,33 MB)

rysunek planu (plik PDF - 511 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7973
z dnia 29.11.2003 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 12,12
13. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 250/2004
z dnia 31.03.2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały

tekst uchwały (plik PDF - 7,13 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,19 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 105 poz. 2559
z dnia 06.05.2004 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 1,36
14. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 09.02.2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki – Jednostki „C”, „D”, „F”

tekst uchwały - część I (plik PDF - 19,1 MB)
tekst uchwały - część II (plik PDF - 19,0 MB)
tekst uchwały - część III (plik PDF - 18,8 MB)
tekst uchwały - część IV (plik PDF - 18,1 MB)
tekst uchwały - część V (plik PDF - 13,5 MB)

rysunek planu - jednostka C arkusz 1 (plik PDF - 3,4 MB)
rysunek planu - jednostka C arkusz 2 (plik PDF - 9,32 MB)
rysunek planu - jednostka C arkusz 3 (plik PDF - 2,53 MB)
rysunek planu - jednostka C legenda (plik PDF - 1,79 MB)

rysunek planu - jednostka D arkusz 6 (plik PDF - 1,95 MB)
rysunek planu - jednostka D legenda (plik PDF - 0,97 MB)

rysunek planu - jednostka F arkusz 1 (plik PDF - 3,15 MB)
rysunek planu - jednostka F arkusz 2 (plik PDF - 3,92 MB)
rysunek planu - jednostka F arkusz 3 (plik PDF - 741 KB)
rysunek planu - jednostka F legenda (plik PDF - 116 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407
z dnia 21.05.2005 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 89,11
15. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 439/2005
z dnia 23.05.2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice

tekst uchwały (plik PDF - 4,11 MB)

rysunek planu (plik PDF - 874 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 158 poz. 5027
z dnia 05.07.2005 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 12,22
16. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 458/2005
z dnia 22.06.2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi: Chlebnia i Natolin

tekst uchwały (plik PDF - 7,76 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,62 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 154 poz. 4859
z dnia 29.06.2005 r.
0,21
17. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 481/2005
z dnia 24.08.2005 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chrzanów Mały

tekst uchwały (plik PDF - 14,3 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281 poz. 10632
z dnia 21.12.2005 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 150,40
Uchwała Rady Miejskiej
Nr 518/2005
z dnia 23.11.2005 r.
w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym (rysunek planu)do uchwały Nr 481/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Mały

tekst uchwały (plik PDF - 1,21 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,33 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281 poz. 10632
z dnia 21.12.2005 r.
18. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 616/2006
z dnia 31.05.2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Mościska

tekst uchwały (plik PDF - 968 KB)

rysunek planu (plik PDF - 6,71 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 144 poz. 4745
z dnia 26.07.2006 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 64,83
19. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 643/2006
z dnia 30.08.2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice

tekst uchwały (plik PDF - 686 KB)

rysunek planu (plik PDF - 568 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 208 poz. 7886
z dnia 12.10.2006 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 81,86
20. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 70/2007
z dnia 28.02.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Szczęsne

tekst uchwały (plik PDF - 2,14 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,48 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 130 poz. 3423
z dnia 10.07.2007 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 47,81
21. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 121/2007
z dnia 27.06.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice

tekst uchwały (plik PDF - 481 KB)

rysunek planu (plik PDF - 148 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 193 poz. 5398
z dnia 26.09.2007 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 13,85
22. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 122/2007
z dnia 27.06.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Kałęczyn

tekst uchwały (plik PDF - 1,34 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,28 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 216 poz. 6211
z dnia 26.10.2007 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 110,57
23. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 161/2007
z dnia 24.09.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Odrano Wola

tekst uchwały (plik PDF - 1,99 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,91 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 10 poz. 322
z dnia 04.02.2008 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 188,55
24. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 222/2008
z dnia 30.01.2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Czarny Las

tekst uchwały (plik PDF - 2,23 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,64 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 86 poz. 3087
z dnia 30.05.2008 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 36,15
25. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 287/2008
z dnia 23.04.2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Janinów

tekst uchwały (plik PDF - 1,55 MB)

rysunek planu (plik PDF - 8,42 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 125 poz. 4395
z dnia 26.07.2008 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 174,46
26. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 310/2008
z dnia 25.06.2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki Jednostka „A”

tekst uchwały (plik PDF - 9,37 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 4,91 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 5,17 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (plik PDF - 5,02 MB)
rysunek planu - arkusz 4 (plik PDF - 4,83 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 181 poz. 6472
z dnia 23.10.2008 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 72,84
Uchwała Rady Miejskiej
Nr 335/2008
z dnia 24.09.2008 r.
w sprawie zmian w uchwale nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Grodzisk Mazowiecki – Jednostka A

tekst uchwały (plik PDF - 950 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 196 poz. 7175
z dnia 18.11.2008 r.
27. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 670/2010
z dnia 30.06.2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „E”

tekst uchwały (plik PDF - 3,65 MB)

rysunek planu - arkusz 1 (plik PDF - 3,99 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (plik PDF - 5,24 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (plik PDF - 4,79 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3958
z dnia 03.09.2010 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 98,77
28. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 678/2010
z dnia 13.07.2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „D”

tekst uchwały (plik PDF - 6,12 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,31 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3960
z dnia 03.09.2010 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 316,80
29. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 680/2010
z dnia 13.07.2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „C1”

tekst uchwały (plik PDF - 4,47 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,85 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3961
z dnia 03.09.2010 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 119,94
30. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 689/2010
z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka „C2”

tekst uchwały (plik PDF - 3,37 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,86 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 198 poz. 5570
z dnia 29.11.2010 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 68,36
31. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 78/2011
z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 814 KB)

rysunek planu (plik PDF - 634 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 26 poz. 840
z dnia 28.02.2011 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 3,80
32. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 192/2011
z dnia 28.09.2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,68 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,82 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 200 poz. 6035
z dnia 02.11.2011 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 99,77
33. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 338/2012
z dnia 22.05.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - MB)

rysunek planu (plik PDF - 9,89 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4333
z dnia 23.05.2012 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 280,79
34. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 354/2012
z dnia 27.06.2012 r.
– nie obowiązuje - zmieniona uchwałą 684/2014 z dnia 29.01.2014 r. (l.p. 45) i 405/2016 31.08.2016 r.(l.p. 62)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 nie obowiązuje
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 - etap I
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1- etap II
35. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 423/2012
z dnia 24.10.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 881 KB)

rysunek planu (plik PDF - 2,65 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8210
z dnia 28.11.2012 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 3,35
36. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 424/2012
z dnia 24.10.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Mazowieckiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 766 KB)

rysunek planu (plik PDF - 3,28 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8211
z dnia 28.11.2012 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,16
37. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 426/2012
z dnia 24.10.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Koncertowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 721 KB)

rysunek planu (plik PDF - 1,79 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8213
z dnia 28.11.2012 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,74
38. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 427/2012
z dnia 24.10.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Cichociemnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,09 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,43 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8214
z dnia 28.11.2012 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 6,99
39. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 496/2013
z dnia 23.01.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B2

tekst uchwały (plik PDF - 3,78 MB)

rysunek planu (plik PDF - 9,63 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4629
z dnia 16.04.2013 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 70,20
40. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 529/2013
z dnia 25.03.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar III

tekst uchwały (plik PDF - 1,38 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,95 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5551
z dnia 10.05.2013 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 16,20
41. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 549/2013
z dnia 24.04.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 1,64 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,26 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5719
z dnia 24.05.2013 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 3,66
42. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 607/2013
z dnia 28.08.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin w rejonie ul. Mazowieckiej i Al. Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,24 MB)

rysunek planu (plik TIF - 1,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9890
z dnia 01.10.2013 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,42
43. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 608/2013
z dnia 28.08.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Amarantowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 896 KB)

rysunek planu (plik TIF - 1,42 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10360
z dnia 17.10.2013 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,69
44. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 609/2013
z dnia 28.08.2013 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A3

tekst uchwały (plik PDF - 667 KB)

rysunek planu (plik JPG - 2,61 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10361
z dnia 17.10.2013 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 1,33
45. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 684/2014
z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 5,43 MB)

rysunek planu (plik PDF - 6,99 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3245
z dnia 31.03.2014 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 3,99
46. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 685/2014
z dnia 29.01.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 10,8 MB)

rysunek planu (plik PDF - 13,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4551
z dnia 05.05.2014 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 142,96
47. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 723/2014
z dnia 30.04.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zabłotnia w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 8,43 MB)

rysunek planu (plik PDF - 40,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5246
z dnia 26.05.2014 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 323,30
48. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 724/2014
z dnia 30.04.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1

tekst uchwały (plik PDF - 11,00 MB)

rysunek planu (plik TIF - 10,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5937
z dnia 11.06.2014 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 20,69
49. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 725/2014
z dnia 30.04.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3

tekst uchwały (plik PDF - 2,55 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,29 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5247
z dnia 26.05.2014 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,52
50. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 759/2014
z dnia 28.05.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 0,97 MB)

rysunek planu (plik TIF - 1,54 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6706
z dnia 10.07.2014 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 1,04
51. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 760/2014
z dnia 28.05.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,42 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,71 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6707
z dnia 10.07.2014 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 3,23
52. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 761/2014
z dnia 28.05.2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,71 MB)

rysunek planu (plik TIF - 5,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6708
z dnia 10.07.2014 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 11,35
53. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 77/2015
z dnia 04.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6

tekst uchwały (plik PDF - 1,51 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,91 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2936
z dnia 30.03.2015 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 4,03
54. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 78/2015
z dnia 04.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4

tekst uchwały (plik PDF - 766 KB)

rysunek planu (plik PDF - 1,64 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2937
z dnia 30.03.2015 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,37
55. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 81/2015
z dnia 04.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 1,74 MB)

rysunek planu (plik PDF - 9,15 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2938
z dnia 30.03.2015 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 11,39
56. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 83/2015
z dnia 04.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 783 KB)

rysunek planu (plik PDF - 5,75 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3892
z dnia 23.04.2015 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 9,00
57. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 133/2015
z dnia 25.02.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4

tekst uchwały (plik PDF - 2,47 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,90 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3345
z dnia 10.04.2015 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 3,53
58. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 242/2015
z dnia 23.09.2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 12,1 MB)

rysunek planu (plik PDF - 11,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8218
z dnia 13.10.2015 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 5,77
59. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 338/2016
z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,72 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4950
z dnia 25.05.2016 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 7,20
60. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 381/2016
z dnia 29.06.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,25 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,92 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7380
z dnia 09.08.2016 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 21,53
61. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 404/2016
z dnia 31.08.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,52 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,14 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8887
z dnia 14.10.2016 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 10,15
62. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 405/2016
z dnia 31.08.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap II

tekst uchwały (plik PDF - 1,9 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,12 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8272
z dnia 23.09.2016 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 8,67
63. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 447/2016
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 3,16 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 42
z dnia 02.01.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 10,59
64. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 473/2017
z dnia 25.01.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 7,18 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,27 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1980
z dnia 28.02.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 33,77
65. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 475/2017
z dnia 25.01.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar IV

tekst uchwały (plik PDF - 5,91 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,59 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1981
z dnia 28.02.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 14,93
66. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 497/2017
z dnia 27.02.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2

tekst uchwały (plik PDF - 2,93 MB)

rysunek planu (plik TIF - 2,36 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr LEX-I.4131.82.2017.RM Woj. Maz. z dnia 03.04.2017 poz. 3361 z 07.04.2017 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/3361/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3497
z dnia 10.04.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 3,21
67. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 498/2017
z dnia 27.02.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7

tekst uchwały (plik PDF - 2,56 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,25 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3498
z dnia 10.04.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 1,14
68. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 516/2017
z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 5,08 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,64 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4080
z dnia 24.04.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 40,65
69. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 517/2017
z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5

tekst uchwały (plik PDF - 4,58 MB)

rysunek planu (plik TIF - 3,13 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5260
z dnia 07.06.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 4,37
70. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 518/2017
z dnia 29.03.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,65 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,76 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4422
z dnia 09.05.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 2,46
71. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 563/2017
z dnia 28.06.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3

tekst uchwały (plik PDF - 7,91 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,59 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6057
z dnia 12.07.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 12,49
72. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 564/2017
z dnia 28.06.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

tekst uchwały (plik PDF - 7,04 MB)

rysunek planu (plik PDF - 234 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6060
z dnia 12.07.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 5,06
73. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 578/2017
z dnia 07.09.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11

tekst uchwały (plik PDF - 3,21 MB)

rysunek planu (plik PDF - 882 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8277
z dnia 27.09.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,67
74. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 579/2017
z dnia 07.09.2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II

tekst uchwały (plik PDF - 2,52 MB)

rysunek planu (plik PDF - 685 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8450
z dnia 02.10.2017 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,46
75. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 739/2018
z dnia 30.05.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 3,08 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2,79 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6153
z dnia 13.06.2018 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 6,56
76. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 754/2018
z dnia 27.06.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 5,83 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,52 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.95.2018.AK Woj. Maz. z dnia 23.07.2018 poz.7473 z 26.07.2018 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/7473/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6681
z dnia 02.07.2018 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 12,14
77. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 762/2018
z dnia 24.07.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 1,36 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,03 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7951
z dnia 17.08.2018 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu
78. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 45/2018
z dnia 17.12.2018 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki - etap IV

tekst uchwały (plik PDF - 7,92 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1133
z dnia 23.01.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 34,41
79. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 65/2019
z dnia 23.01.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 - etap II

tekst uchwały (plik PDF - 4,47 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2427
z dnia 22.02.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,52
80. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 66/2019
z dnia 23.01.2019 r. r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10 - etap I

tekst uchwały (plik PDF - 4,73 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,47 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2428
z dnia 22.02.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,11
81. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 86/2019
z dnia 27.02.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - etap IV

tekst uchwały (plik PDF - 1,67 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,11 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4151
z dnia 29.03.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 1,29
82. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 139/2019
z dnia 29.05.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w Gminie Grodzisk Mazowiecki- Etap I

tekst uchwały (plik PDF - 5,04 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,25 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7519
z dnia 14.06.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 17,03
83. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 181/2019
z dnia 30.09.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 6,80 MB)

rysunek planu (plik PDF - 6,13 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12185
z dnia 24.10.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 47,07
84. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 182/2019
z dnia 30.09.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, Adamów i Żuków – obszar przy autostradzie w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I

tekst uchwały (plik PDF - 3,96 MB)

rysunek planu (plik PDF - 3,27 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12186
z dnia 24.10.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 9,08
85. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 213/2019
z dnia 28.10.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I

tekst uchwały (plik PDF - 8,03 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,26 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 12573
z dnia 7.11.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,0052
86. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 233/2019
z dnia 25.11.2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 5,00 MB)

rysunek planu (plik PDF - 4,28 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 15148
z dnia 13.12.2019 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 13,45
87. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 282/2020
z dnia 29.01.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 11,00 MB)

rysunek planu (plik PDF - 10,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3204
z dnia 12.03.2020 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 66,71
88. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 375/2020
z dnia 31.08.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ulic Malarskiej, Barwnej i Lazurowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,03 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,21 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.141.2020.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2020 r. Poz. 9879 dnia 29 września 2020 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9879/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10034
z dnia 6.10.2020 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu
89. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 392/2020
z dnia 30.09.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A15 - Krupińskiego

tekst uchwały (plik PDF - 2,11 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,18 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 10915
z dnia 4.11.2020 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 2,53
90. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 412/2020
z dnia 25.11.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozerki w rejonie ul. Merkurego w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 4,94 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,06 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.229.2020.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/13364/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1357
z dnia 31.12.2020 r.
XML
PDF
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 2,56
91. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 414/2020
z dnia 25.11.2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - Etap V

tekst uchwały (plik PDF - 8,58 MB)

rysunek planu (plik PDF - 7,49 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.234.2020.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/13365/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 13579
z dnia 31.12.2020 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 24,98
92. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 424/2020
z dnia 21.12.2020 r.
Nie obowiązuje
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka E1

Nie obowiązuje

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.251.2020.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 stycznia 2021 r.:
https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/333/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 333
z dnia 14.01.2021 r.
18,58
93. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 450/2021
z dnia 27.01.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 – etap II

tekst uchwały (plik PDF - 3,46 MB)

rysunek planu (plik PDF - 2.01 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2046
z dnia 09.03.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 2,72
94. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 451/2021
z dnia 27.01.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Akwarelowej – Pastelowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 2,17 MB)

rysunek planu (plik PDF - 838 KB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 1639
z dnia 26.02.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 2,79
95. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 476/2021
z dnia 24.02.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki przy ul. Słowackiego i ul. Wesołej

tekst uchwały (plik PDF - 2,14 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,03 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3343
z dnia 14.04.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 1,39
96. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 477/2021
z dnia 24.02.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 – etap IV

tekst uchwały (plik PDF - 6,52 MB)

rysunek planu (plik PDF - 5,45 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3344
z dnia 14.04.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 1,96
97. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 479/2021
z dnia 10.03.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka E1

tekst uchwały (plik PDF - 2,18 MB)

rysunek planu (plik PDF - 1,50 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2315
z dnia 17.03.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 14,54
98. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 512/2021
z dnia 28.04.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A16

tekst uchwały (plik PDF - 1,67 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4939
z dnia 01.06.2021 r.
XML
GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 2,72
99. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 530/2021
z dnia 26.05.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap II Obszar 2A, Obszar 3B, Obszar 4, Obszar 5

tekst uchwały (plik PDF - 3,24 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5803
z dnia 01.07.2021 r.
XML GEOTIFF 1
GEOTIFF 2
legenda
Zobacz na portalu 1,25
100. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 548/2021
z dnia 23.06.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Gogola i ul. Centralnej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,37 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6955
z dnia 04.08.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 0,74
101. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 571/2021
z dnia 30.08.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 – etap III

tekst uchwały (plik PDF - 2,22 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8382
z dnia 01.10.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 18,42
102. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 602/2021
z dnia 29.09.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Adamowizna w gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I

tekst uchwały (plik PDF - 12,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9742
z dnia 12.11.2021 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 9,50
103. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 611/2021
z dnia 27.10.2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chlebnia i Natolin - przy Obwodnicy

tekst uchwały (plik PDF - 7,32 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.277.2021.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2021 r.: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/10778/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 5696
z dnia 19 maja 2022 r.
XML 104,35
104. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 688/2022
z dnia 26.01.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dlaczęści wsi Chlebnia i Natolin - przy Obwodnicy

tekst uchwały (plik PDF - 3,93 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.39.2022.MW1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2022 r.: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/2393/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 2666
z dnia 8 marca 2022 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 19,37
105. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 689/2022
z dnia 26.01.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kłudno Nowe oraz północnej części wsi Kłudno Stare i Tłuste w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

tekst uchwały (plik PDF - 6,3 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 3214
z dnia 21 marca 2022 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 99,15
106. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 754/2022
z dnia 25.05.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka C1 po południowej stronie ul. Piaskowej – obszar II

tekst uchwały (plik PDF - 5,67 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 7819
z dnia 21 lipca 2022 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 16,82
107. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 769/2022
z dnia 29.06.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Duży w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 3,8 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WNP-I.4131.197.2022.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2022 r.: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2022/8490/

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8598
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
XML GEOTIFF
legenda
Zobacz na portalu 26,11
108. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 770/2022
z dnia 29.06.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości i Jarzębinowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst uchwały (plik PDF - 1,08 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8599
z dnia 19 sierpnia 2022 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 0,55
109. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 812/2022
z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka E2 przy ul. Słowackiego i ul. Pustej

 

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11818
z dnia 17 listopada 2022 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 2,23
110. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 813/2022
z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tłuste
w gminie Grodzisk Mazowiecki
 
Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11588
z dnia 10 listopada 2022 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 11,99
111. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 814/2022
z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kałęczyn przy Zachodniej Obwodnicy - etap I

 

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 11589
z dnia 10 listopada 2022 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 2,29
112. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 927/2023
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po wschodniej stronie obwodnicy w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

 

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 6117
z dnia 16 maja 2023 r.
XML
GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 50,03
113. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 963/2023
z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy po zachodniej stronie ul. Pałacowej w Gminie Grodzisk Ma-zowiecki

 

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 8496
z dnia 18 lipca 2023 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 15,46
114. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 977/2023
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II

 

Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 9705
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
XML GEOTIFF, legenda Zobacz na portalu 64,33
115. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 1016/2023
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jednostka F1 dz. 93

 

Zobacz na portalu 0,17
116. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 1030/2023
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Urszulin – północny - wschód Obszar 1, Obszar 4

 

Zobacz na portalu 91,66
117. Uchwała Rady Miejskiej
Nr 1044/2023
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Marynin, przy ulicy Cienistej, w gminie Grodzisk Mazowiecki


12,52
118. Uchwała Rady Miejskiej
z dnia 25 października 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kałęczyn przy Zachodniej Obwodnicy – etap II


2,56
119. Uchwała Rady Miejskiej
z dnia 29 listopada 2023 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozerki po zachodniej stronie ul. Jowisza w gminie Grodzisk Mazowiecki

 

133,14

Informacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew konieczna dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice i bezpieczeństwa energetycznego kraju

  • W 2014 r. przebieg linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew został uzgodniony społecznie i przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w trybie art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten ma moc obowiązującą;
  • Budowa linii zgodnie z Planem nie została przesądzona przez poprzedni zarząd PSE S.A. Samorząd Województwa Mazowieckiego otworzył możliwość dyskusji nad przebiegiem linii według obowiązujących dokumentów planistycznych, w wyniku czego  komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego postanowiły o powołaniu Forum Dialogu. Prace Forum, wobec decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z dnia 18 lutego 2016 r., zakończyły się fiaskiem;
  • W celu zażegnania zaistniałego konfliktu społecznego, powołany w grudniu 2015 r. nowy Zarząd PSE S.A. przeprowadził analizę wielokryterialną pięciu wariantów przebiegu linii;
  • Wynik przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wskazał na to, że trasa ta powinna być wytyczona z wykorzystaniem korytarzy transportowych DK50/A2, jednak ten przebieg trasy spotkał się z licznymi protestami społecznymi;
  • Budowana przez PSE S.A. linia przesyłowa relacji Kozienice - Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, konieczną dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice i wzmocnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tymczasem w związku z protestami społecznymi skuteczna realizacja inwestycji w korytarzu, na który wskazała analiza wielokryterialna, nie jest możliwa;
  • W związku z powyższym inwestor postanowił wytyczyć trasę w korytarzu określonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Decyzja o wyborze wariantu wynikającego z obwiązujących dokumentów planistycznych pozwoli na realizację inwestycji umożliwiającą wyprowadzenie mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.

News (09.03.2017) Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Podczas spotkania ustalono, że – w związku z aktualnymi działaniami i informacjami przekazanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE – konieczne stało się wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku. Priorytetem powinno być bowiem uporządkowanie istniejącej dokumentacji i nie tworzenie nieścisłości w porządku prawnym, które mogłyby w przyszłości wpływać na nieprawidłowe wykonanie inwestycji lokalnych.

TOP