Planowanie przestrzenne

Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, stanowiącym podstawę planowania przestrzennego gminy i dotyczy kwestii planowania zabudowy w gminie. Plan nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określającego w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Opis procedury

Procedura wydawania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga uzyskania przez wnioskodawcę/inwestora decyzji o warunkach zabudowy.

Opis procedury

Plany zagospodarowania

W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje Stuidum uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr 337/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 maja 2012 r.
Obowiązujące studium gminy jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (Prawo lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2012 - Sesja 22 maja 2012 r - Uchwała 337/2012).

Więcej..

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. zmienioną Uchwałą Nr 185/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2019 r. Obowiązujące studium gminy jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej gminy (Prawo lokalne - Uchwały Rady Miejskiej - Rok 2019 - Sesja nr 13 z dnia 30.09.2019 r - Uchwała 185/2019).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Na obszarze gminy Grodzisk Mazowiecki w chwili obecnej obowiązuje 69 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zajmują one łącznie powierzchnię ok. 4730 ha co stanowi około 39% powierzchni gminy.
W chwili obecnej trwa sporządzanie 43 planów miejscowych o łącznej powierzchni 3647 ha co stanowi ok. 30% powierzchni gminy.

Poniżej przedstawiono mapki pokazujące aktualnie obowiązujące i sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

PLANY OBOWIĄZUJĄCE 

PLANY SPORZĄDZANE 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Lp. Uchwała W sprawie Publikacja
1. Uch. Rady Miejskiej
Nr 440/98
z dnia 10 czerwca 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chrzanów Duży

tekst planu (3,3 MB)
rysunek planu (0,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego
Nr 57 poz. 251 z 1998 r.
2. Uch. Rady Miejskiej
Nr 16/98
z dnia 16 grudnia 1998 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wólka Grodziska

tekst planu (2,8 MB)
rysunek planu (4,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Warszawskiego
Nr 13 poz. 139
z dnia 12 grudnia 1999 r.
3. Uch. Rady Miejskiej
Nr 277/2000
z dnia 27 września 2000 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Opypy

tekst planu (15,6 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (2,0 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (3,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 7 poz. 75
z dnia 23 stycznia 2001 r.
4. Uch. Rady Miejskiej
Nr 278/2000
z dnia 27 września 2000 r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radonie

tekst planu (14,7 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (1,7 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (1,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 7 poz. 76
z dnia 23 stycznia 2001 r.
5. Uch. Rady Miejskiej
Nr 476/2002
z dnia 28 sierpnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Zapole położonego w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (5,8 MB)
rysunek planu (0,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7929
z dnia 21 listopada 2002 r.
6. Uch. Rady Miejskiej
Nr 33/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmianymiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grodziska Mazowieckiego dla terenu położonego w rejonie ul. Słowackiego

tekst planu (1,4 MB)
rysunek planu (9,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 18 poz. 572
z dnia 19 stycznia 2003 r.
7. Uch. Rady Miejskiej
Nr 66/2003
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Duży

tekst planu (13,1 MB)
rysunek planu (3,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 218 poz. 5615
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 192/2011 (nr 32 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
8. Uch. Rady Miejskiej
Nr 67/2003
z dnia 26 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Marynin

tekst planu (10,9 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (1,6 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (1,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 218 poz. 5616
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
9. Uch. Rady Miejskiej
Nr 122/2003
z dnia 25 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar stawów Goliana w Grodzisku Mazowieckim

tekst planu (2,4 MB)
rysunek planu (2,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 267 poz. 7016
z dnia 18 października 2003 r.
10. Uch. Rady Miejskiej
Nr 147/2003
z dnia 24 września 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Odrano Wola

tekst planu (2,6 MB)
rysunek planu (1,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7965
z dnia 29 listopada 2003 r.
11. Uch. Rady Miejskiej
Nr 150/2003
z dnia 24 września 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice

tekst planu (13,7 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (3,5 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (3,5 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (0,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 312 poz. 9022
z dnia 16 grudnia 2003 r.
UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałami (zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy):
78/2011 (nr 31), 424/2012 (nr 36), 425/2012 (nr 37), 426/2012 (nr 38)
12. Uch. Rady Miejskiej
Nr 173/2003
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chrzanów Duży

tekst planu (7,5 MB)
rysunek planu (0,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 301 poz. 7973
z dnia 29 listopada 2003 r.
13. Uch. Rady Miejskiej
Nr 250/2004
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chrzanów Mały

tekst planu (7,3 MB)
rysunek planu (1,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 105 poz. 2559
z dnia 6 maja 2004 r.
14. Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki

tekst planu - część I (19,6 MB)
tekst planu - część II (19,5 MB)
tekst planu - część III (19,3 MB)
tekst planu - część IV (18,6 MB)
tekst planu - część V (13,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407
z dnia 21 maja 2005 r.
14C. Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk MazowieckiJednostka C:

rysunek planu - arkusz 1 (3,5 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (9,5 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (2,6 MB)
rysunek planu - legenda (1,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407
z dnia 21 maja 2005 r.
UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 680/2010 (nr 29 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
14D. Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk MazowieckiJednostka D:

rysunek planu - arkusz 6 (2,0 MB)
rysunek planu - legenda (1,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407
z dnia 21 maja 2005 r.
UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 678/2010 (nr 28 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
14F. Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2005
z dnia 9 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki
J
ednostka F:
rysunek planu - arkusz 1 (3,2 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (4,0 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (0,7 MB)
rysunek planu - legenda (0,1 MB)
Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 115 poz. 3407
z dnia 21 maja 2005 r.
15. Uch. Rady Miejskiej
Nr 439/2005
z dnia 23 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice

tekst planu (4,2 MB)
rysunek planu (0,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 158 poz. 5027
z dnia 5 lipca 2005 r.
16. Uch. Rady Miejskiej
Nr 458/2005
z dnia 22 czerwca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi: Chlebnia i Natolin

tekst planu (7,9 MB)
rysunek planu (2,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 154 poz. 4859
z dnia 29 czerwca 2005 r.
UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 192/2011 (nr 32 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
17. Uch. Rady Miejskiej
Nr 481/2005
z dnia 24 sierpnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Mały

tekst planu (14,7 MB)
rysunek planu (1,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281 poz. 10632
z dnia 21 grudnia 2005 r.
Uch. Rady Miejskiej
Nr 518/2005
z dnia 23 listopada 2005 r.
w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym (rysunek planu) do uchwały nr 481/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzanów Mały

tekst uchwały (1,2 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 281 poz. 10634
z dnia 21 grudnia 2005 r.
18. Uch. Rady Miejskiej
Nr 616/2006
z dnia 31 maja 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Mościska

tekst planu (1,0 MB)
rysunek planu (6,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 144 poz. 4745
z dnia 26 lipca 2006 r.
19. Uch. Rady Miejskiej
Nr 643/2006
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice

tekst planu (0,7 MB)
rysunek planu (0,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 208 poz. 7886
z dnia 12 października 2006 r.
UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 427/2012 (nr 39 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
20. Uch. Rady Miejskiej
Nr 70/2007
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Szczęsne

tekst planu (2,2 MB)
rysunek planu (1,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 130 poz. 3423
z dnia 10 lipca 2007 r.
21. Uch. Rady Miejskiej
Nr 121/2007
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice

tekst planu (0,5 MB)
rysunek planu (0,1 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 193 poz. 5398
z dnia 26 września 2007 r.
22. Uch. Rady Miejskiej
Nr 122/2007
z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Kałęczyn

tekst planu (1,4 MB)
rysunek planu (5,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 216 poz. 6211
z dnia 26 października 2007 r.
23. Uch. Rady Miejskiej
Nr 161/2007
z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Odrano-Wola

tekst planu (2,0 MB)
rysunek planu cz. 1 (191,0 MB)
rysunek planu cz. 2 (216,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 10 poz. 322
z dnia 4 lutego 2008 r.
24. Uch. Rady Miejskiej
Nr 222/2008
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Czarny Las

tekst planu (2,3 MB)
rysunek planu (3,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 86 poz. 3087
z dnia 30 maja 2008 r.
25. Uch. Rady Miejskiej
Nr 287/2008
z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Grodzisk Mazowiecki dla części miejscowości Janinów

tekst planu (1,6 MB)
rysunek planu (4,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 125 poz. 4395
z dnia 26 lipca 2008 r.
UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 526/2013 (nr 41 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
26. Uch. Rady Miejskiej
Nr 310/2008
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki Jednostka „A”

tekst planu (9,6 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (5,0 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (5,3 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (5,2 MB)
rysunek planu - arkusz 4 (5,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 181 poz. 6472
z dnia 23 października 2008 r.
Uch. Rady Miejskiej
Nr 335/2008
z dnia 24 września 2008 r.
w sprawie zmian w uchwale nr 310/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Grodzisk Mazowiecki - Jednostka A

tekst uchwały (1,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 196 poz. 7175
z dnia 18 listopada 2008 r.
UWAGA ! - plan obowiązujące poza częścią przyjętą uchwałą 549/2013 (nr 42 - zgodnie z rysunkiem obowiązujących planów gminy)
27. Uch. Rady Miejskiej
Nr 670/2010
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka „E”

tekst planu (3,7 MB)
rysunek planu - arkusz 1 (4,1 MB)
rysunek planu - arkusz 2 (5,4 MB)
rysunek planu - arkusz 3 (4,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3958
z dnia 3 września 2010 r.
28. Uch. Rady Miejskiej
Nr 678/2010
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka D

tekst planu (6,3 MB)
rysunek planu (7,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3960
z dnia 3 września 2010 r.
29. Uch. Rady Miejskiej
Nr 680/2010
z dnia 13 lipca 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodziska Mazowieckiego Jednostka C1

tekst planu (4,6 MB)
rysunek planu (6,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 159 poz. 3961
z dnia 3 września 2010 r.
30. Uch. Rady Miejskiej
Nr 689/2010
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka „C2”

tekst planu (3,5 MB)
rysunek planu (2,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 198 poz. 5570
z dnia 29 listopada 2010 r.
31. Uch. Rady Miejskiej
Nr 78/2011
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (0,8 MB)
rysunek planu (0,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 26 poz. 840
z dnia 28 lutego 2011 r.
32. Uch. Rady Miejskiej
Nr 192/2011
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (2,8 MB)
rysunek planu (3,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 200 poz. 6035
z dnia 2 listopada 2011 r.
33. Uch. Rady Miejskiej
Nr 338/2012
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Kłudno Stare, części wsi Tłuste oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (4,7 MB)
rysunek planu (10,1 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4333
z dnia 23 maja 2012 r.
34. Uch. Rady Miejskiej
Nr 423/2012
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - etap I

tekst planu (0,9 MB)
rysunek planu (2,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8210
z dnia 28 listopada 2012 r.
35. Uch. Rady Miejskiej
Nr 424/2012
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Mazowieckiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (0,8 MB)
rysunek planu (3,4 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8211
z dnia 28 listopada 2012 r.
36. Uch. Rady Miejskiej
Nr 426/2012
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Koncertowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (0,7 MB)
rysunek planu (1,8 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8213
z dnia 28 listopada 2012 r.
37. Uch. Rady Miejskiej
Nr 427/2012
z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Cichociemnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (1,1 MB)
rysunek planu (5,6 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8214
z dnia 28 listopada 2012 r.
38. Uch. Rady Miejskiej
Nr 496/2013
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B2

tekst planu (3,9 MB)
rysunek planu (9,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4629
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
39. Uch. Rady Miejskiej
Nr 529/2013
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki - obszar III

tekst planu (1,4 MB)
rysunek planu (6,1 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5551
z dnia 10 maja 2013 r.
40. Uch. Rady Miejskiej
Nr 549/2013
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A1 - etap I

tekst planu (1,7 MB)
rysunek planu (3,3 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5719
z dnia 24 maja 2013 r.
41. Uch. Rady Miejskiej
Nr 607/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz części wsi Marynin – w rejonie ul. Mazowieckiej i Al. Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (1,24 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9890
z dnia 1 października 2013 r.
42. Uch. Rady Miejskiej
Nr 608/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz części wsi Odrano Wola – w rejonie ul. Amarantowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (0,9 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10360
z dnia 17 października 2013 r.
43. Uch. Rady Miejskiej
Nr 609/2013
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A3

tekst i rysunek planu (0,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10361
z dnia 17 października 2013 r.
44. Uch. Rady Miejskiej
Nr 684/2014
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap I

tekst planu (5,43 MB)
rysunek planu (6,99 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3245
z dnia 31 marca 2014 r.
45. Uch. Rady Miejskiej
Nr 685/2014
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Natolin, części wsi Tłuste, części wsi Kłudno Stare oraz części wsi Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (10,8 MB)
rysunek planu (13,5 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4551
z dnia 5 maja 2014 r.
46. Uch. Rady Miejskiej
Nr 723/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Zabłotnia w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (8,43 MB)
rysunek planu (8,05 MB) 

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5246
z dnia 26 maja 2014 r.
47. Uch. Rady Miejskiej
Nr 724/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F1

tekst i rysunek planu (11,0 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5937
z dnia 11 czerwca 2014 r.
48. Uch. Rady Miejskiej
Nr 725/2014
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F3

tekst planu (2,55 MB)
rysunek planu (4,29 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5247
z dnia 26 maja 2014 r.
49. Uch. Rady Miejskiej
Nr 759/2014
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałęczyn w rejonie ul. Belgijskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (0,97 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6706
z dnia 10 lipca 2014 r.
50. Uch. Rady Miejskiej
Nr 760/2014
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Malarskiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (1,42 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6707
z dnia 10 lipca 2014 r.
51. Uch. Rady Miejskiej
Nr 761/2014
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Książenice w rejonie ul. Młodości w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (2,71 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6708
z dnia 10 lipca 2014 r.
52. Uch. Rady Miejskiej
Nr 77/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A6

tekst i rysunek planu (1,51 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2936
z dnia 30 marca 2015 r.
53. Uch. Rady Miejskiej
Nr 78/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B4

tekst i rysunek planu (0,7 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2937
z dnia 30 marca 2015 r.
54. Uch. Rady Miejskiej
Nr 81/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 – etap I

tekst planu (1,74 MB)

rysunek planu (9,15 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2938
z dnia 30 marca 2015 r.
55. Uch. Rady Miejskiej
Nr 83/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst planu (0,7 MB)

rysunek planu (5,75 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3892
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
56. Uch. Rady Miejskiej
Nr 133/2015
z dnia 25 lutego 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A4

tekst i rysunek planu (2,47 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3345
z dnia 10 kwietnia 2015 r.
57. Uch. Rady Miejskiej
Nr 242/2015
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 - etap I

tekst i rysunek planu (12,1 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8218
z dnia 13 października 2015 r
58. Uch. Rady Miejskiej
Nr 338/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Adamowizna w rejonie ul. Radziejowickiej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (1,72 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4950
z dnia 25 maja 2016 r.
59. Uch. Rady Miejskiej
Nr 381/2016
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Radonie w rejonie ul. Sobolowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (2,25 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 495
z dnia 25 maja 2016 r.
60. Uch. Rady Miejskiej
Nr 404/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (2,52 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8887
z dnia 10 października 2016 r.
61. Uch. Rady Miejskiej
Nr 405/2016
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B1 – etap II

tekst i rysunek planu (1,90 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8272
z dnia 23 września 2016 r.
62. Uch. Rady Miejskiej
Nr 447/2016
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulic Pawiej i Słowiczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

tekst i rysunek planu (3,16 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 42
z dnia 02 stycznia 2017 r.
63. Uch. Rady Miejskiej
Nr 473/2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Cedrowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (7,81 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1980
z dnia 28 lutego 2017 r.
64. Uch. Rady Miejskiej
Nr 475/2017
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Janinów w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar IV

tekst i rysunek planu (5,91 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1981
z dnia 28 lutego 2017 r.
65. Uch. Rady Miejskiej
Nr 497/2017
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2

tekst i rysunek planu (2,93 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze dla części obszaru planu:

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/3361/

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3497
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
66. Uch. Rady Miejskiej
Nr 498/2017
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A7

tekst i rysunek planu (2,56 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3498
z dnia 10 kwietnia 2017 r.
67. Uch. Rady Miejskiej
Nr 516/2017
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las po zachodniej stronie ulicy Dzikiej Róży w gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (5,08 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4080
z dnia 24 kwietnia 2017 r.
68. Uch. Rady Miejskiej
Nr 517/2017
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A5

tekst i rysunek planu (4,58 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5260
z dnia 07 czerwca 2017 r.
69. Uch. Rady Miejskiej
Nr 518/2017
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Barwnej i ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (1,65 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4422
z dnia 09 maja 2017 r.
70. Uch. Rady Miejskiej
Nr 563/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka D3

tekst i rysunek planu (7,91 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6057
z dnia 12 lipca 2017 r.
71. Uch. Rady Miejskiej
Nr 564/2017
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I

tekst i rysunek planu (7,04 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6060
z dnia 12 lipca 2017 r.
72. Uch. Rady Miejskiej
Nr 578/2017
z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A11

tekst i rysunek planu (3,21 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8277
z dnia 27 września 2017 r.
73. Uch. Rady Miejskiej
Nr 579/2017
z dnia 7 września 2017 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mościska po południowej stronie ulicy Pawiej i Słowiczej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – etap II

tekst i rysunek planu (2,52 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8450
z dnia 2 października 2017 r.
74. Uch. Rady Miejskiej
Nr 739/2018
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (3,08 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6153
z dnia 13 czerwca 2018 r.
75. Uch. Rady Miejskiej
Nr 754/2018
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (5,83 MB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze dla części obszaru planu:

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/7473/

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6681
z dnia 2 czerwca 2018 r.
76. Uch. Rady Miejskiej
Nr 762/2018
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I

tekst i rysunek planu (1,36 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7951
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
77. Uch. Rady Miejskiej
Nr 45/2018
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Tłuste, Kłudzienko, Adamów, Żuków w Gminie Grodzisk Mazowiecki - etap IV

tekst i rysunek planu (8,12 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1133
z dnia 23 stycznia 2019 r.
78. Uch. Rady Miejskiej
Nr 65/2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F2 - etap II

tekst i rysunek planu (4,58 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2427
z dnia 22 lutego 2019 r.
79. Uch. Rady Miejskiej
Nr 66/2019
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A10 Etap I

tekst i rysunek planu (4,85 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2428
z dnia 22 lutego 2019 r.
80. Uch. Rady Miejskiej
Nr 86/2019
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka "B3" - etap IV

tekst i rysunek planu (1,71 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4151
z dnia 29 marca 2019 r.
81. Uch. Rady Miejskiej
Nr 139/2019
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne w rejonie ul. Orlej i ul. Łagodnej w gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap I

tekst i rysunek planu (5,16 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7519
z dnia 14 czerwca 2019 r.
82. Uch. Rady Miejskiej
Nr 181/2019
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chrzanów Mały w rejonie ulicy Kokosanki w Gminie Grodzisk Mazowiecki

tekst i rysunek planu (6,97 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12185
z dnia 24 października 2019 r.
83. Uch. Rady Miejskiej
Nr 182/2019
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin, Chrzanów Mały, Adamów i Żuków – obszar przy autostradzie w Gminie Grodzisk Mazowiecki
– Etap I

tekst i rysunek planu (4,06 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12186
z dnia 24 października 2019 r.
84. Uch. Rady Miejskiej
Nr 213/2019
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice i Urszulin po północnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki – Etap I

tekst i rysunek planu (8,23 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12573
z dnia 7 listopada 2019 r.
85. Uch. Rady Miejskiej
Nr 233/2019
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka F4 – etap I

tekst i rysunek planu (6,97 MB)

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15148
z dnia 13 grudnia 2019 r.

Informacja prasowa Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice - Ołtarzew

PSE: Budowa linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew konieczna dla wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice i bezpieczeństwa energetycznego kraju

  • W 2014 r. przebieg linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew został uzgodniony społecznie i przyjęty w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, w trybie art. 41 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten ma moc obowiązującą;
  • Budowa linii zgodnie z Planem nie została przesądzona przez poprzedni zarząd PSE S.A. Samorząd Województwa Mazowieckiego otworzył możliwość dyskusji nad przebiegiem linii według obowiązujących dokumentów planistycznych, w wyniku czego  komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego postanowiły o powołaniu Forum Dialogu. Prace Forum, wobec decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z dnia 18 lutego 2016 r., zakończyły się fiaskiem;
  • W celu zażegnania zaistniałego konfliktu społecznego, powołany w grudniu 2015 r. nowy Zarząd PSE S.A. przeprowadził analizę wielokryterialną pięciu wariantów przebiegu linii;
  • Wynik przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wskazał na to, że trasa ta powinna być wytyczona z wykorzystaniem korytarzy transportowych DK50/A2, jednak ten przebieg trasy spotkał się z licznymi protestami społecznymi;
  • Budowana przez PSE S.A. linia przesyłowa relacji Kozienice - Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, konieczną dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice i wzmocnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tymczasem w związku z protestami społecznymi skuteczna realizacja inwestycji w korytarzu, na który wskazała analiza wielokryterialna, nie jest możliwa;
  • W związku z powyższym inwestor postanowił wytyczyć trasę w korytarzu określonym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Decyzja o wyborze wariantu wynikającego z obwiązujących dokumentów planistycznych pozwoli na realizację inwestycji umożliwiającą wyprowadzenie mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.

News (09.03.2017) Uprzejmie informujemy Mieszkańców, że zrealizowano kolejne posiedzenie Porozumienia Gmin z woj. mazowieckiego w sprawie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV Kozienice – Ołtarzew. Podczas spotkania ustalono, że – w związku z aktualnymi działaniami i informacjami przekazanymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne PSE – konieczne stało się wykreślenie z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wyrysu przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Ołtarzew z dnia 3 sierpnia 2016 roku. Priorytetem powinno być bowiem uporządkowanie istniejącej dokumentacji i nie tworzenie nieścisłości w porządku prawnym, które mogłyby w przyszłości wpływać na nieprawidłowe wykonanie inwestycji lokalnych.

Na górę